Методичний комплекс

СИСТЕМА ПЕДАГОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ЗНАНЬ

       У Сєвєродонецькому багатопрофільному ліцеї розроблена та впроваджується в дію система педагогічного моніторингу якості освіти з профільних предметів – сукупність неперервних контролюючих дій, що дають змогу спостерігати та робити корекцію в разі необхідності просування учня від незнання до знання.

     Моніторинг проводиться за етапами:

  • стартовий (учитель проводить зріз знань на початку року (семестру) за допомогою інструментарію, який готує самостійно з метою визначення стратегії навчальної діяльності в конкретному класі та внесення коректив до календарного планування, а саме: визначає теми для поточного повторення);
  • проміжний (учитель проводить зріз знань через проміжок часу, який було визначено для усунення прогалин у знаннях учнів та вивчення певного матеріалу за допомогою інструментарію, що готується предметною кафедрою. Особливість етапу: роботи учнів перевіряються вчителем-колегою (взаємоперевірка) з метою корекції стратегії навчальної діяльності);
  • діагностичний (учитель проводить зріз знань за три тижні до семестрового (річного) оцінювання за допомогою інструментарію, який готується адміністрацією навчального закладу. Мета: виявлення тенденції результатів та розробка корекційно-коригувальних планів, які відбиваються в аналітичному наказі про стан викладання та рівень навчальних досягнень);
  • завершальний (семестрове (річне) оцінювання, яке порівнюється з результатами попередніх етапів з метою визначення стратегії подальшої роботи, що обговорюється на педраді «Якість навчального процесу як результат педагогічної діяльності»).

Така система контролюючих дій дає змогу правильно поставити і, відповідно, виконати завдання, сформульовані за результатами кожного етапу. Вона універсальна: її можна використовувати під час моніторингу якості освіти з будь-яких предметів, протягом будь-якого часу (збільшуючи/зменшуючи проміжок часу на кожний етап). Дієвість цієї системи підтверджується результатами ліцеїстів під час ЗНО.

МОДЕЛЬ КОЛЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

МЕТОДИЧНІ НОВИНИ ЛІЦЕЮ

10 січня 2012 року в ліцеї пройшов методичний семінар-дослідження “Здоров’я як ресурс, який спонукає дитину до розвитку”. Господарями семінару була кафедра природничих дисциплін ліцею, яка на протязі 2-х місяців проводила дослідження щодо результативності застосування здоров’язберігаючих технологій під час уроків природничого циклу. На семінарі вчителі-дослідники Бикова Р.Г. (учитель хімії), Кобзистий Г.Г. (учитель географії), Науменко С.І. (учитель біології), Бутурлімова Л.М. (учитель біології), Медянівська Ю.О. (учитель ОБЖ), Ураскузіна О.Ю. і Чучін Д.А. (учителі фізвиховання) презентували результати своїх досліджень і довели, що застосування ЗЗТ значно підвищує якість знань учнів і позитивно впливає на стан психологічного, фізичного і соціального здоров’я ліцеїстів. Колектив ліцею продовжує опрацьовувати ЗЗТ і впроваджувати їх у навчально-виховний процес ліцею. У березні 2012 року на підсумковій педраді будуть підведені підсумки річної роботи колективу щодо застосування ЗЗТ.

19 березня 2012 року педагогічний колектив Сєвєродонецького багатопрофільного ліцею дізнався «як палати, не вигораючи» під час психологічного семінару-тренінгу, присвяченому проблемі професійного вигорання учителів. Тренінг розширив знання вчителів про синдром професійного вигорання, його причини та способи попередження. «Мозковий штурм» учасників тренінгу вказав способи, методи та шляхи профілактики професійного вигорання. Різноманітні вправи з елементами арт-терапії, музико-терапії допомогли вчителям зняти емоційне напруження, створити атмосферу згуртованості та довіри.